Gymnasieskola

I egen regi erbjuds två Introduktionsprogram som du kan läsa om längre ner i texten. Övriga gymnasieprogram erbjuds på annan ort.

Regler för inackorderingstillägg och anslutningsresor

  • Är du mellan 16-19 år
  • Studerar du vid en kommunal gymnasieskola på annan ort än Överkalix
  • Bor du inackorderad på skolorten
  • Är du fortfarande folkbokförd i Överkalix

Då kan du ha rätt till inackorderingstillägg.

För dig som tidigare beviljats inackorderingstillägg och ska fortsätta dina studier gäller att du måste göra en ny ansökan för det nya läsåret!

Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti.

Studerar du på en fristående gymnasieskola ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. 

 

Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 km till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Bidraget utbetalas en gång per termin för månaderna september-december och januari-maj. Bidragets storlek är 4-10 km = 135 kr/månad och över 10 km = 200 kr/mån. 

Ansökan ska vara inne senast den 31 oktober. 

 

Gymnasieprogram i egen regi

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och 16-18 år gammal. Här läser du svenska, men andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan också ingå. 

Du studerar på heltid. Målet med studierna är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete. 

På språkintroduktion kan du läsa svenska på olika nivåer. Du och Studievägledaren utvärderar dina tidigare kunskaper och utgår från din kunskapsnivå i svenska, din tidigare skolbakgrund, dina intressen och dina tankar om framtiden. 

Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationella yrkesprogram på gymnasieskolan.

På individuellt alternativ utformas studierna för varje enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättningar att klara dem. (6 kap 6 § gymnasieförordningen).

Rektor gymnasieskola

Maria Hjelm

Skolchef/ rektor gymnasium/ Vux/ SFI

070-327 41 10

Studie- och yrkesvägledare

Carina Tornberg

0926-740 82 Skicka e-post

Blanketter för inackorderingstillägg och anslutningsresor

Om personuppgifter
Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter