Synpunkter och klagomål

Har du klagomål eller synpunkter? Då vill vi gärna veta det! Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Överkalix kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. 

Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet, då kunskaper och utveckling är i fokus.

För oss inom barn- och utbildning är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt skollag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du välja mellan följande alternativ;

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där synpunkten hör hemma. I förskola och skola handlar det i första hand om att framföra synpunkten till berör personal.

Om det inte lösen problemet, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolans eller grundskolans rektorer.

Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och utbildningsutskottets ordförande eller till skolchefen.

Det mest naturliga är att du pratar med personalen eller med rektor. Om du inte är nöjd med svaren du får kan du vända dig till Barn- och Utbildningsutskottet via skolchefen eller direkt till ordförande.

Det underlättar om du skriver ner dina synpunkter men du får även lämna dem muntligt. 

Den som tar emot ditt klagomål är skyldig att utreda och vidta nödvändiga åtgärder. 

Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till överordnad chef.

Ordförande Barn- och utbildningsutskottet

Bengt-Erik Rolfs

Skicka e-post

Skolchef

Maria Hjelm

0926-741 10 Skicka e-post

Rektor förskola

My Pahikka-Aho

0926-741 20 Skicka e-post

Rektor grundskola

Maria Carlsson

0926-741 11 Skicka e-post