Tomter för bostäder

Överkalix kommun erbjuder möjligheten att bygga bostäder i eller i nära anslutning till centralorten.

För friliggande bostadshus finns lediga tomter i Grelsbyn, Tallvik, Norra Tallvik och på Brännaberget.

För flerbostadshus finns ett detaljplanerat område som medger ytterligare bebyggelse i centrala Bränna.

Merparten av fastigheterna har en areal på 1000-1400 m2. Vatten och avlopp är framdraget till fastighetsgräns.

I Portalen kan du sen en digital karta som visar våra lediga tomter. Se Länkar i menyn till höger.

Tomter till salu

Grelsbyn

3:32 Grelsbyvägen 36, 1050 m2
3:33 Grelsbyvägen 34, 1050 m2
3:34 Grelsbyvägen 32, 1050 m2
3:35 Grelsbyvägen 30, 1050 m2
3:38 Åkerbärsvägen 6, 1050 m2
3:39 Åkerbärsvägen 8, 1050 m2
3:41 Åkerbärsvägen 12, 1050 m2
3:43 Åkerbärsvägen 16, 1032 m2
3:44 Åkerbärsvägen 18, 1050 m2
3:54 Åkerbärsvägen 7, 1050 m2
3:55 Åkerbärsvägen 5, 1050 m2
3:56 Åkerbärsvägen 3, 1016 m2
3:62 Blåbärsvägen 4, 945 m2

Tallvik

2:32 Ringvägen 12, 914 m2
6:32 Kvarnvägen 32, 1405 m2
6:33 Kvarnvägen 30, 1400 m2
6:34 Kvarnvägen 28, 1400 m2
6:35 Kvarnvägen 26, 1400 m2
6:39 Kvarnvägen 29, 1400 m2
6:40 Kvarnvägen 31, 1400 m2
13:1 Furuvägen 11, 2920 m2
13:7 Furuvägen 13, 1390 m2
13:78 Orrstigen 5, 1271 m2

Brännaberget

27:13, Yrkesvägen, 1291 m2
27:16, Yrkesvägen, 1034 m2

Bostadsmark, råmark: 35 kr/m2
Bostadsmark, planerad mark: 64 kr/m2
Bostadsmark, planerad mark med vatten och avlopp: 71 kr/m2

Kontakt

Per Larsson

Fastighetsingenjör

0926-740 32