Föräldraskolan om trafik

Mopeder och A-traktorer är bra transportmedel för ungdomar att färdas i då vi har stora avstånd i vår vår del av landet. De kan också vara en avlastning för dig som förälder och en frihet för tonåringen. Det är dessutom en utmärkt hobby att umgås kring som bidrar till mycket glädje för många unga. Tänk på att du som förmyndare har ett ansvar för fordonets skick och användning. Här hittar du råd och tips som bygger på information från polisen.

Rubrik

Löpande text

Rubrik på accordion

Äger du en A-traktor som är i trafik? Du som förmyndare har ett stort ansvar för fordonets skick och användning även om det är din ungdom som kör den.

En A-traktor innebär ett stort ansvar och rätt hanterad är den en bra skola inför en framtid med ett ”riktigt” körkort. Man får en kunskap om trafiken och en rutin som andra ungdomar inte får. Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn.

Det händer att ungdomarna inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer samtal till både polisen och kommunen från invånare angående problem och störningar.
Det handlar om vårdslösa körningar, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud med mer.

Det är viktigt att du som förälder är tydlig när det gäller regler i allmänhet. Det gäller även motorfordon och trafik.

Två parkerade A-traktorer

Löpande text

Trafiksäkerhet och trafikmiljö är ett gemensamt ansvar. Alla behöver hjälpas åt för att skapa en trygg och säker trafikmiljö.

Du som är bilist

Var uppmärksam på vad som händer omkring dig och håll avstånd till andra trafikanter, visa extra hänsyn till oskyddade trafikanter som cyklister och gående. 

Var extra uppmärksam där barn vistas.

Lägg telefonen åt sidan medan du sitter bakom ratten, använd alltid bilbälte och bilbarnstol för din egen och dina barns säkerhet.

Du som är cyklist

Se över din cykel innan du kör i väg så att allt fungerar som det ska. Finns det reflexer och lampor på cykeln?

I trafiken ska cyklar framföras på höger sida av vägen och i första hand på cykelbanor om det finns. Led cykel över övergångsställen.

Var rädd om dig själv och dina barn när ni cyklar, använd gärna cykelhjälm. För barn under 15 år är det lag på att använda hjälm. Var uppmärksam på trafiken runt omkring dig när du cyklar.

Fungerar det inte?

Om det handlar om fordon som framförs vårdslöst, kör på förbudsområden eller inte är trafikdugligt skick, tipsa polisen på 11414. Även det inte är möjligt att ingripa direkt så ger det information om att det sker och hjälp att prioritera framtida insatser.

Rubrik

När det gäller moped, prata om hjälmanvändning, att inte trimma mopedens motor på något sätt.

Många mopeder är trimmade och körs alldeles för fort. Kombinationen av hög fart, okunskap och ungdom är livsfarlig. Det riskerar våra barns hälsa och skapar otrygghet för invånarna. Genom att prata om riskerna i trafiken kan vi tillsammans minska antalet skadade och omkomna.

Du som förälder bör ta reda på om ditt barns moped är trimmad och vidta åtgärder. Vi som poliser kan stödja genom att informera och genomföra trafikinsatser. Tvärtemot vad många tror är det inte svårt att som förälder att ta reda på om mopeden är trimmad. Genom att provköra mopeden kan du kontrollera att den inte går fortare än lagstadgade 25 km/tim för en EU moped klass 2 och 45 km/tim för en EU moped klass 1.

Vad händer om tonåringen kör trimmat?

Den som kör en trimmad moped riskerar att rapporteras för olovlig körning. Om en EU-moped är trimmad klassas den som lätt motorcykel och då krävs ett körkort för motorcykel. Straffet för olovlig körning är dagsböter. Dessutom återkallas förarbeviset eller körkortet och det kan ta drygt ett år att få ett nytt körkortstillstånd. Även du som förälder kan dömas till dagsböter eller få körkortet återkallat för tillåtande av olovlig körning om du medvetet låtit ditt barn köra trimmad moped.

I dödsolyckor där föraren var under 18 år var 50 procent av mopederna trimmade (Källa: Trafikverket). Trimningen behöver inte vara orsaken till olyckan men hög hastighet påverkar svårighetsgraden på skadorna. Vid en olycka kan försäkringsersättningen till föraren utebli och föraren kan även drabbas av skadeståndskrav för skador som drabbat motparten.

Ta del av "Kalixpodden" där Kommunpolis Janne Abrahamsson och ingripande polis Krister Lundgren pratar om riskerna med a-traktorer och trimmade motorer.
Programledare är Reine Sundqvist, informationschef i Kalix kommun.

Länk: Polisen pratar a-traktorer – en del av föräldraskolan 2023 (kalix.se)

 

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Dokument