Föräldraskolan - om droger

Föräldraskolan är ett utbildningsmaterial som tagits fram av polisen med syfte att ge tips för att kunna upptäcka droganvändning hos ungdomar. Här kan du ta del av vad du och andra vuxna kan uppmärksamma när det gäller ungdomar och droger.

Tydlig och konkret information till dig som förälder/vuxen

Folkhälsorådet vill uppmärksamma föräldrar och andra vuxna på vad man ska vara observant på gällande droger, vilka tecken man kan lägga märke till och hur problem kan förebyggas.

Just nu skrivs det och talas mycket om ”buffning”, att sniffa drivgaser. På drogsmarts webbplats finns bra information om vad det handlar om: https://www.drugsmart.se/kunskap/sniffning-och-boffning

Mera om droger finns att läsa på Fakta om droger

Polisens publikation Föräldraskolan består av elva korta ”lektioner” med tydlig information som kan hjälpa dig som förälder/vuxen att upptäcka och förhindra ungas drogbruk.

Du hittar Föräldraskolan på Polisens webbplats,

Polisens fem uppmaningar till föräldrar:

  • Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
  • Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
  • Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
  • Var vaken när din tonåring kommer hem
  • Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar och anmälningar barn och unga 0–20 år.

Telefontid socialsekreterare måndag-fredag kl 9:00-10:00

Du kan vara anonym om du önskar när du ringer. 

Telefon: 0926-740 00

E-post: ifo@overkalix.se

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Dokument