Vatten & Avlopp

Det finns möjlighet att ansluta sig till kommunalt VA (vatten & avlopp) i delar av kommunen. Det är Tekniska kontoret som hanterar underhåll och service av det kommunala VA-nätet samt slamtömning av enskilda avlopp.

Tillståndsfrågor kopplade till enskilt avlopp är det Bygg- och miljökontoret som hanterar. 

vatten-pexels
vatten-pexels

Kontakt

Mikael Larsson

Arbetsledare drifttekniker

0926 - 740 45

Driftsfrågor kommunalt VA

Jennifer Henriksson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

0926-740 25

Tillståndsfrågor