Bryggan öppenvård

Du kan komma till oss för information, rådgivning och stöd anonymt och utan dokumentation. Besöket är frivilligt, kostnadsfritt och under tystnadsplikt.

Anhöriga kan behöva stöd från socialtjänsten på olika sätt. Stödet kan vara direkt, i form av insatser riktade till den anhörige, eller indirekt i form av insatser riktade till den närstående och som även har som syfte att underlätta för anhöriga. Individens behov styr vilken form av stöd som är aktuellt.

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Andra sociala stödinsatser handlar om att få hjälp att samordna sina vård- och stödåtgärder eller att som anhörig få stöd för egen del och hjälp med att hantera relationen till den som har missbruksproblem.

Är psykisk ohälsa något som du eller någon du känner lider av? Hör av dig till oss på Bryggan så berättar vi hur vi kan hjälpa och stötta just dig i din vardag.

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd som vänder sig till människor med långvarig psykisk ohälsa. Ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde och syftet är att tillgodose dennes behov och rättigheter.

Kontakt

Bryggan öppenvård

0926-74177 samordnare 0926-740 00 växel

Telefontid vardagar 09.00-10.00

Besöksadress: Renstigen 11

Ansökan Personligt ombud:
Överkalix Kommun
Personligt Ombud
956 81 Överkalix