Anslagstavla

På anslagstavlan anslås bland annat kungörelser och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten att följa, antingen på direkt på plats eller online.

Deras sammanträden hålls i Överkalix Folkets Hus, Bulandsgatan 2, som även står för webbsändning och -utrustning.

Eftersom det är direktsändning kan du inte se länkar till sammanträden i förväg, länken läggs upp först när det aktuella mötet börjar. Däremot finns länken kvar att se på i efterhand, om du inte har tid under själva mötet.

Du kan också se tidigare sammanträden. 

När är nästa sammanträde?

Under 2023 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:

  • Måndag 27 februari
  • Måndag 24 april
  • Måndag 26 juni
  • Måndag 30 oktober
  • Måndag 4 december

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar alltid klockan 14.00.

Diarium

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas, så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Därför upprättas ett register, diarium, över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Kontakta kommunen om du vill ta del av handlingar som finns i diariet.

Kontakta oss

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Överkalix Folkets Hus

0926-102 13

Bulandsgatan 2
956 31 Överkalix