Bredband

Överkalix Kommun bygger ut snabbt bredband på landsbygden. Som stadsnät har vi en viktig roll i att skapa förutsättningar för en hållbar omställning för hela samhället.

Vi får även stöd från Landsbygdsprogrammet, som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Byggnationen av ortssammanbindande nät görs med medfinansiering via Tillväxtverket.

Utbyggnaden av ortssammanbindande nät pågår i samverkan med Vattenfall. De ortssammanbindande nät som byggs, ska användas för anslutning av områdesnät & kundanslutningar i andra bredbandsprojekt.

  • Projektet omfattar endast ortssammanbindande nät.
  • Områdesnät och kundanslutningar kan inte ingå i projektet.

Samråd enligt miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare och Trafikverket har genomförts. 

Inom Överkalix kommun pågår och planeras ett antal olika etapper i bredbandsprojektet.

Etapp 3 = Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv
Etapp 4 = Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet och Gyljeheden
Etapp 5 = Byar som inte omfattas av de övriga etapperna. Utredning pågår.

Etapp 1 = Svartbyn, Grelsbyn, Brännaberget, Sandudden, Vislakt, Boheden och Hultet
Etapp 2 = Nybyn, Allsån och Lomträsk
Vännäsberget = Vännäsberget, Furunäs

Kommundirektör Överkalix Kommun
Ekonomichef Överkalix Kommun
Upphandlare, Överkalix Kommun
Bredbandssamordnare, Överkalix Kommun
IT-chef Överkalix Kommun
Politiker Niclas Hökfors (s) Överkalix Kommun
Politiker Christina Hjelm (c) Överkalix Kommun

Bredbandssamordnare, Överkalix kommun
IT-chef, Överkalix kommun
Entreprenörer, berörda markägare enl. behov