Politiker

Våra nämnder och styrelser har folkvalda politiker som tar de beslut som behövs för kommunal verksamhet. Protokollen från deras möten hittar du på Anslagstavlan.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_GridEditors_callToAction_cshtml.Execute() in d:\Websites\UmbracoSites\OverkalixKommun\Kommunen\latest\Views\Partials\GridEditors\callToAction.cshtml:line 5
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in d:\Websites\UmbracoSites\OverkalixKommun\Kommunen\latest\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in d:\Websites\UmbracoSites\OverkalixKommun\Kommunen\latest\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kommunfullmäktige (KF)

Moderata Samlingspartiet

(m) Michael Westbrandt

(m) Susanne Grape

Centerpartiet

(c) Håkan Andersson

(c) Jessica Malmgren

(c) Lars Jönsson

Socialdemokratiska Arbetarepartiet

(s) Maria Edfast

(s) Per Rauman

(s) Carolin Sjödin Larsson

(s) Ivar Isaksson

(s) Tea Pahikka Aho

(s) Sture Jatko

(s) Carina Tornberg

Vänsterpartiet

(v) Gunilla Nilsson Suikki

(v) Rasmus Gabrielsson Eriksson

Sverigedemokraterna

Finns ingen, kunde ej utses

(s) Kristina Åhl - ordförande 

(s) Bo Häggroth - 1:e vice ordförande

(c) Gunnar Liljebäck - 2:e vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Tea Pahikka Aho

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Jörgen Vennström - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Ersättare:

(s) Veronica Andersson

(s) Carina Tornberg

(c) Per-Erik Olofsson

(s) Ann-Louise Vinsa

(v) Kristina Olofsson

Allmänna utskottet (AU)

(s) Niclas Hökfors - ordförande

(s) Bengt-Erik Rolfs - vice ordförande

(c) Sarah Karlsson

(s) Cenneth Pettersson

(v) Kristina Olofsson

Barn- och utbildningsutskottet (BU)

Sociala omsorgsutskottet (SU)

(s) Cenneth Pettersson - ordförande

(s) Maria Edfast

(c) Stefan Granlund

(s) Jörgen Vennström - vice ordförande

(v) Rasmus Gabrielsson Eriksson

Individnämnden

(s) Cenneth Pettersson - ordförande

(s) Maria Edfast

(c) Stefan Granlund

(s) Jörgen Vennström - vice ordförande

(v) Rasmus Gabrielsson Eriksson

Bygg- och miljönämnden (BMN)

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Veronica Andersson

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Per Rauman - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Valnämnden

Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet (KTPR)

(PRO) Per Rauman

(PRO) Siv Larsson

(SPF seniorerna) Sune Nilsson

(Hjärt- och lungsjukas förening) Lars Nilsson

(FUB) Sarah Pettersson

(s) Cenneth Pettersson - ordförande

(s) Susanna Karlsson - vice ordförande

(c) Stefan Granlund

(PRO) Anneli Nilsson

(SPF seniorerna) Inger Jönsson

(Hjärt- och Lungsjukas förening) Karin Åström

(FUB) Elisabet Hällström

(s) Maria Edfast

(s) Jörgen Wennström

(c) Sarah Karlsson

Revisorer för Överkalix kommun

(s) Gun Larsson

(s) Göran Hansson

(l) Monica Eliasson - ordförande

(s) Maria Fältmark - vice ordförande

(l) Göran Larsson

Leader Polaris

(s) Niclas Hökfors - ordinarie

(s) Leif Nilsson - ersättare

(s) Leif Nilsson - ordinarie

(c) Christina Henriksson-Hjelm - ordinarie

(s) Veronica Andersson - ersättare

(c) Sarah Karlsson - ersättare

Lokal översiktsplan

(s) Robert Karlsson - ordförande

(s) Per Rauman

(c) Gunnar Liljebäck

(s) Berith Drugge - vice ordförande

(v) Daniel Henriksson

Styrelsen för Stiftelsen Överkalixbostäder

(s) Leif Nilsson - ordförande

(s) Susanna Karlsson - vice ordförande

(c) Sarah Karlsson

(s) Carina Tornberg

(v) Daniel Henriksson

Överkalix Folkets Husförening

(s) Bengt-Erik Rolfs

(s) Kristina Åhl

(c) Håkan Andersson

(s) Siv Larsson

(v) Rasmus Gabrielsson Eriksson

Övriga uppdrag

(c) Yvonne Karlsson

(s) Robert Karlsson

(s) Niclas Hökfors - ordinarie

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Bengt-Erik Rolfs  - ordinarie representant

(c) Gunnar Liljebäck - ersättare

(s) Veronica Andersson - ombud

(s) Per Rauman - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ledamot

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Susanna Karlsson - ordinarie

(s) Cenneth Pettersson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(c) Per-Erik Olofsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ombud

(s) Susanna Karlsson - ersättare

(s) Niclas Hökfors - ledamot

(c) Sarah Karlsson - ersättare

(l) Monica Eliasson - revisor

(s) Maria Fältmark - ersättare

(l) Göran Larsson - revisor

(s) Gun Larsson - ersättare

(s) Maria Fältmark - revisor

(l) Monica Eliasson - ersättare

(l) Monica Eliasson - revisor

(s) Göran Hansson - ersättare

(s) Sven-Erik Eklund - ordinarie

(s) Bo Häggroth - ersättare

(s) Sven-Erik Eklund - ordinarie

(s) Bo Häggroth - ersättare

(s) Magnus Fornelid - överförmyndare

(s) Ivar Isaksson - ersättare

(s) Cenneth Pettersson - ordinarie

(s) Carina Tornberg - ersättare