Parker och vandringsleder

Kommunen ansvarar för skötsel av många av de parker och leder, både med och utan lekredskap, som finns i tätorten. 

Lekparker

Lekparkerna finns i närheten av skolor och förskolor. De fasta lekredskap som är uppställda ses över varje år, och byts ut eller lagas om något är trasigt.

Parkliv

Alla har rätt att vistas i parkerna. Visa hänsyn mot andra, skräpa inte ner och gör inte upp eld annat än om det finns en speciell grillplats. Du får inte heller plocka av de planterade blommorna eller bryta av kvistar från träd. 

Evenemang

Om någon av parkerna hyrs ut för ett evenemang så kan området hägnas in och arrangören har rätt att ta betalt för inträde. Detta för att täcka sina kostnader och för att en del av de tillstånd som behövs kräver kontroll av hur många som släpps in. Speciellt viktigt är detta om alkohol serveras på området.

Vandringsleder och rastplatser

I centrala Överkalix finns olika alternativ för dig som vill promenera eller jogga i naturskön miljö. På Grelsbyberget finns stigar som leder till rastplatser med vackra utsikter eller varför inte ta en tur längs strandpromenaden, en sträcka som bjuder på både natur- och kulturupplevelser.

Rastplatser längs lederna

På Grelsbyberget kommer fyra nya rastplatser att rustas förutom de två som redan finns på toppen av berget. Vid varje rastplats kommer det också att finnas intressant information om platsen och dess utsikt. Leden till toppen av berget märks upp med pilskyltar och även de kortare motionsspåren blir lätta att följa.

Kontakt

Harri Kylmänen

Driftschef Gator & Renhållning

0926 - 740 00